Lezingen 'Vrouwelijke componisten door de eeuwen' - 1

Lezing 1: Van hemels naar humanistisch perspectief - Van Hildegard von Bingen naar Italiaanse barok

Twee vrouwen met volstrekt verschillende levens staan in deze lezing centraal: de veelzijdige Hildegard von Bingen, één van de meest vooraanstaande vrouwen op het Europese toneel in de (theocentrische) Middeleeuwen tegenover componiste-courtisane Barbara Strozzi die met haar muziek toonbeeld was van het libertaire Venetië.

Daarnaast aandacht voor de vrouwelijke troubadour (de trobairitz) en Italiaanse componistes als Isabella de Medici en Francesca Caccini.

Lezing 2: Barok & Classicisme - Vrouwen en muziek in klank en beeld

In de 17e/18e eeuw verbleef (kunst)muziek nog voornamelijk in aristocratische kringen. Zo speelde de Parijse klavierspeelster Elisabeth Jacquet de la Guerre voor de Zonnekoning, werkte de Nederlandse componiste Josina van Boetzelaer voor de Oranjes in Den Haag, speelde de Oostenrijkse Marianna Martines voor keizerin Maria Theresa en profileerde de Duitse hertogin Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel zich als componiste en mecenas van kunsten en wetenschappen. Fraaie composities worden afgewisseld met visuele representatie van vrouwen en muziek(instrumenten).

 

Lezing 3: 'Uit de schaduw van' 1 - Portret van Fanny Mendelssohn

In de 19e eeuw, de eeuw van de Romantiek, zou de beoefening van de kunsten steeds meer plaatsvinden in kringen van de (gegoede) burgerij. De in een welvarend milieu geboren Fanny Mendelssohn zou zich, in een tijd dat de positie van de vrouw nog vastomlijnd was, ontwikkelen tot een ambitieuze dirigent/musicus én als componiste. Hoewel haar net zoveel talent werd toebedacht als haar broer Felix, bleef haar scheppende ‘stem’ gebonden aan privé-ruimtes. Enkele van de prachtwerken die daar klonken staan centraal in deze lezing.

Lezing 4: 'Uit de schaduw van' 2 - Portret van Clara Wieck-Schumann

Clara Wieck-Schumann zou in de 19e eeuw uitgroeien tot één van de belangrijkste pianisten van haar tijd: ze trad tot op hoge leeftijd op op de belangrijkste podia van Europa. Ze kreeg echter ook, door toedoen van haar vader, een gedegen opleiding tot componiste, wat resulteerde in een klein maar fijn oeuvre, ondanks haar twijfels en de weerstand van Robert. In deze lezing zal een selectie uit haar oeuvre tot klinken komen en staan we stil bij de positie van de vrouw in het culturele krachtenveld van de 19e eeuw.

 

Lezing 5: Klassiek-romantisch vakvrouwschap - Portret van Louise Farrenc

Net als Clara Wieck-Schumann zou de Franse Louise Farrenc zich ontwikkelen tot een belangrijk pianiste en componiste. Ze bracht het o.a. tot professor aan het Parijse Conservatorium. Diverse composities van haar werden alom geprezen, o.a. door Schumann. Hoewel ze zich, net als veel vrouwelijke collega’s, vooral richtte op kamermuziek, schreef ze ook enkele grootschaliger werken, waaronder 3 symfonieën. Uiteindelijk zou ook Louise in de vergetelheid raken en moet de echte herwaardering nog beginnen. Deze lezing hoopt daar een bijdrage aan te leveren.

 

Lezing 6: Rond 1900

Richting de 20e eeuw zouden steeds meer vrouwelijke componisten van zich doen spreken: deze lezing begint bij de Engelse componiste Alice Smith die nog met twee benen in de 19e eeuw stond en richt dan de kijker op de zeer productieve Franse toonmeesteres Cécile Chaminade. Naast veel werken voor de toen populaire salons, creëerde Chaminade ook serieuzere composities. Daarnaast koppelen we Alma Mahler los van haar beroemde echtgenoot en schenken we aandacht aan de eerste succesvolle Amerikaanse componist, Amy Beach

Praktische zaken

Keuze uit 4,5 of 6 lezingen
4 lezingen: € 80,-
5 lezingen: € 95,-
6 lezingen: € 110,-


 

DORDRECHT

Europazaal Baptistengemeente, 
Vrieseweg 64

Dinsdag van 13.30 tot 15.30

Lezing 1: 05 nov.
Lezing 2: 12 nov.
Lezing 3: 19 nov.
Lezing 4: 26 nov.
Lezing 5: 03 dec.
Lezing 6: 10 dec.


BILTHOVEN

Zuiderkapel, Boslaan 3

Woensdag van 13.30 tot 15.30

Lezing 1: 16 okt.
Lezing 2: 30 okt.
Lezing 3: 06 nov.
Lezing 4: 13 nov.
Lezing 5: 20 nov.
Lezing 6: 27 nov.


 Inschrijfformulier