Uw docent

Muziekhistorisch bureau Musica Docet is opgericht door muziekhistoricus Pieter A. Bakker:

"Musica Docet is een muziekhistorisch bureau dat ik in 2013 heb opgezet na meer dan 25 jaar ervaring met het geven van cursussen en lezingen op het gebied van de muziekgeschiedenis, voor een steeds groter publiek. Na mijn opleiding tot docent ben ik naast mijn gewone lestaak cursussen muziekgeschiedenis en muziekhistorische lezingen gaan geven. En gaandeweg is daar steeds meer de nadruk op komen te liggen omdat daar echt mijn hart ligt. In de loop van de jaren heb ik een uitgebreid aanbod ontwikkeld dat uit diverse geledingen bestaat: overzichtscursussen, periodecursussen, componistenportretten en thematische cursussen, naast vele lezingen over uiteenlopende onderwerpen: zo is er niet alleen aandacht voor de gekende muzieklanden als Italië en Duitsland, maar ook voor Spanje, Rusland en Nederland (zie: ‘Cursussen’ en ‘Lezingen’).

Mijn inzet is om mijn liefde en enthousiasme voor muziek over te brengen op een ontspannen maar tegelijkertijd serieuze manier. Ik beschouw mij als een gids die een ieder met een open geest en een open oor wegwijs kan maken in het enorme labyrinth van de muziekgeschiedenis. Het opdoen van kennis is daarbij geen doel maar een middel om verbanden te gaan zien die tot meer inzicht leiden. Deze verbanden worden niet alleen gelegd binnen de wereld van de muziek, maar ook tussen muziek en andere kunstvormen en tussen ‘toen’ en ‘nu’. Mijn streven is om duidelijk te maken dat ‘klassieke’ muziek noch ingewikkeld en ongrijpbaar is, noch iets dat tot een (afgesloten) verleden behoort. Grote culturele creaties van de mens raken immers niet gestold in het verleden maar zijn juist ‘groot’ omdat ze niets van hun zeggingskracht verloren hebben.

Het aanbod dat ik heb ontwikkeld is voor mij nooit afgesloten, maar een levend geheel dat door nieuwe kennis en inzichten nog beter en gevarieerder kan worden gebracht. De keuze voor de naam ‘Musica Docet’ moet in dit licht worden gezien: muziek die onderwijst en, net als andere culturele scheppingen, daarmee verrijkend kan zijn en tot nieuwe inzichten kan leiden"

Lees ook het interview met Pieter in de Stem van Dordt van 12 juni 2013.

 


Pieter A. Bakker