Lezingen 'Vrouwelijke componisten' - De Bilt

Lezing 1
‘FANNY MENDELSSOHN’

In de 19e eeuw, de eeuw van de Romantiek, zou de beoefening van de kunsten steeds meer plaatsvinden in kringen van de (gegoede) burgerij. De in een welvarend milieu geboren Fanny Mendelssohn zou zich, in een tijd dat de positie van de vrouw nog vastomlijnd was, ontwikkelen tot een ambitieuze dirigent/musicus én als componiste. Hoewel haar net zoveel talent werd toebedacht als haar broer Felix, bleef haar scheppende ‘stem’ gebonden aan privé-ruimtes. Enkele van de prachtwerken die daar klonken staan centraal in deze lezing.

 

Lezing 2
‘LOUISE FARRENC’

De Franse Louise Farrenc ontwikkelde zich tot een belangrijk pianiste en componiste gedurende de 19e eeuw. Ze bracht het o.a. tot professor aan het Parijse Conservatorium, een prestigieuze post in het Europese muziekleven. Hoewel ze zich als componiste, net als veel vrouwelijke collega’s, vooral richtte op kamermuziek, schreef ze ook enkele grootschaliger werken, waaronder 3 symfonieën.

In deze lezing staan twee hoofdwerken centraal die (pijnlijk) duidelijk maken hoe ook zij ten onrechte in de vergetelheid is geraakt en hoe ze zich kan meten met haar beroemde mannelijke tijdgenoten.

 

Praktische zaken

Kosten: € 20,- per lezing


DE BILT

VEG-Gebouw
Nieuwstraat 47

Woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Lezing 1: 12 feb. 2020
Lezing 2: 19 feb. 2020


 Inschrijfformulier

 

 

Fanny Mendelssohn en Louise Farrenc