Een inleiding in de muziekgeschiedenis

Middeleeuwen - Renaissance - Barok

Voor een ieder die zich wil oriënteren op de hoofdlijnen van de muziekgeschiedenis

In de cursus ‘Een inleiding in de muziekgeschiedenis’ zal de aandacht gericht zijn op de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok. Met name de muziek uit de eerste twee periodes is veel minder gemeengoed dan de toenmalige beeldende kunsten en de muziek uit latere eeuwen.

Wanneer de schijnwerper wordt geworpen op de belangrijke componisten en composities uit het tijdvak 12e – 16e/17e eeuw, dan zal blijken hoe rijk en van hoge kwaliteit de muzikale werken waren. Bovendien werden in het genoemde tijdvak de fundamenten gelegd van klassieke vormen als de sonate, de opera, het concert en het oratorium. Derhalve zal de cursus een ware ontdekkingstocht zijn langs de belangrijkste muziekhistorische plaatsen uit vooral het ‘hartland’ van de (westerse) muziekgeschiedenis, Frankrijk en de Italiaanse en Duitse landen. De 8 colleges lopen van de Parijse Notre Dame-School naar de Bourgondische landen waar de wieg stond van de grote componisten van de Renaissance die tot een muzikale ‘ars perfecta’ kwamen rond 1500.

Vervolgens staan we stil bij Reformatie en Contrareformatie in de 16e eeuw en de gevolgen voor de muziek. Buiten de kerkmuren zou, als onderdeel van een lang proces van secularisering, de seculiere muziek emanciperen. Centrale figuur hierin was Claudio Monteverdi die rond 1600 leidinggaf aan het formuleren van een ‘stile nuovo’ (nieuwe stijl) met grote gevolgen voor het verdere verloop van de muziekgeschiedenis. Grote barokcomponisten die hebben voortgebouwd op de nieuwe stijl als Purcell, Corelli, Rameau, Händel en Bach zullen met sleutelwerken aan bod komen.

Een en ander doen we aan de hand van vragen als:

  • Hoe ontstond het notenschrift?
  • Wie waren de componerend collega’s van Leonardo en Michelangelo?
  • Wat was de ‘Nederlandse School’?
  • Waarom was Noord-Italië rond 1600 het centrum van de muziekwereld?
  • Welke instrumenten voerden de boventoon?
  • Hoe plaatsen we Bach in historische context?

Schilderij barok concert

Praktische zaken

Aantal lessen: 8
Kosten: € 150,-

DE BILT

VEG-gebouw, 
Nieuwstraat 47

woensdag van 10.00 tot 12.00
5 feb t/m 1 apr. 2020 (m.u.v. 26 feb.)

Inschrijfformulier